top of page

 ‘OLLE GROND’

Beeldend kunstenaar Anneke Ekhart (1955) uit Tolbert heeft in 2001 een aantal boeren uit de Hoofdstraat, De Holm en het Noorden van Tolbert gefotografeerd. De expositie ervan was een succes.
Dit voorjaar besloot Anneke om de portretten opnieuw uit te werken; in zwart/wit op oud zink.
De karakteristieke portretten gecombineerd met het oude verweerde zink vormen een beeld met sterke zeggingskracht. De karakters winnen er door aan authenticiteit.

De titel ‘Olle Grond’ is een verwijzing naar de verbondenheid van een boer met zijn grond, die vaak generaties lang door zijn voorouders is bewerkt. 

DE BOEREN 

Andries van der Donk (1918-2005) Noorderweg 28 Tolbert
Hoewel hij liever in de muziek was gegaan, volgde Andries van der Donk zijn vader in 1948 op en werd veehouder. Hij  was een boer die oog had voor ‘mooie koeien’. Het exterieur van zijn vee was erg belangrijk voor hem. Op fokveedagen viel hij met zijn collectie vaak in de prijzen. Hij was in de 50er en 60er jaren van de vorige eeuw lid van de Aankoopcommissie, die geschikte stieren opspoorde voor de plaatselijke KI Vereniging. 


 

Johannes Rozema (1939) De Zandhoogte 18 Tolbert
In het mooie coulisselandschap staat de boerderij van Johannes Rozema. Daar liepen zijn koeien en lopen nog zijn paarden. Johannes Rozema is liefhebber en verzamelaar van oude landbouwwerktuigen en werkte er ook graag mee. Dat deed hij bij evenementen op landbouwgebied. Hij gaf demonstraties in ploegen en eggen op de ouderwetse manier met een stel prachtige Friese paarden er voor. Indrukwekkend waren de begrafenisritten met zijn mooie oude lijkwagen.

 

Ake van der Weg (1924-2007) Hoofdstraat 83 Tolbert
Met z’n drieën runden ze de boerderij: Willem, Jan en Ake van der Weg. 
Drie vrijgezelle broers.
Ze molken de koeien en hooiden het land. Daarnaast waren er de paarden. Voor het boerenwerk, maar ook voor de fokkerij. De merries werden regelmatig naar het buitenland verkocht. Zelfs in Amerika lopen nu nog afstammelingen rond. De mannen gingen graag naar de paardenkoers, tot in Parijs! Ake hield van dieren, fokte Vlaamse Reuzen, was duivenhouder en was gek op zijn hondje.

 

 

Jan Hulshoff (1942) Hoofdstraat 68 Tolbert
‘De laatste boer op de Bousemaheerd’. Na de Hogere Landbouwschool, volgde Jan zijn vader op en werd boer. Totdat hij stopte was zijn bedrijfsvoering traditioneel. Dat wil zeggen: geen ligboxenstal, de koeien mooi in het stro in een Hollandse stal en: ze werden niet onthoornd! Wel kregen zijn geliefde koeien gele flappen in de oren. Jan Hulshoff had geen opvolger en om uitbreiding van de woonwijk mogelijk te maken is de boerderij verkocht en is agrarische bestemming van de boerderij opgeheven.
 

 

Jurriën Cazemier (1924-2003) Hoofdstraat 27 (woonadres Hoofdstraat 2)
Jurriën was één van de ‘Gepke Willem jongens’. Hij en drie ongetrouwde broers waren boer op wat nu de CazemierBoerderij heet. Iedere broer had een ‘specialisme’. Jurriën was de meest technische van de broers en kon goed omgaan met tractoren en machines. Jurriën was een natuurmens, genóót van flora en fauna om zich heen. Als geen ander kon hij mollen vangen!
 
 

Gerrit Cazemier (1920-2002) Hoofdstraat 27
Gerrit, ook een van de ‘Gepke Willem jongens’, was de paardenman van de gebroeders Cazemier.
Maar als er een nieuw paard aangekocht zou worden, ging dat niet voordat moeder Cazemier haar fiat had gegeven. Nadat zijn broers Jan, Lucas en Pop en zus Dientje waren overleden, was Gerrit de laatste Cazemier die op de boerderij woonde. Echt geboerd werd er al lang niet meer, Gerrit Cazemier was samen met broer Jurriën tot op hoge leeftijd hobbyboer. 

 

Albert Oosterhuis (1921-2005) De Holm 7 Tolbert
Het voorhuis van de boerderij van Albert Oosterhuis was aanvankelijk de rentenierswoning van zijn opa, toen die de boerderij Holmerpad 2 verliet (1920). Er is een veestalling met schuur bijgezet toen Albert zijn vader Wieger boer werd (broer Geert werd boer op Holmerpad 2). Albert volgde zijn vader op in 1961. Het land lag in het Noorden. Ook was er land in Marum en Noordwijk.
Albert werkte graag met paarden. Op verzoek van Sander, de inwonende knecht, is er tenslotte toch een tractortje gekomen. In 1990 zijn de koeien verkocht en was Albert Oosterhuis boer in ruste.
 

 

Bert Veenstra (1949) Hoofdstraat 84 Tolbert
Als boerenzoon, die niet kon opvolgen, is  Bert Veenstra hobbyboer  in hart en nieren geworden. In 1984 werd het boerderijtje van postbode Fokke Venema, ook een hobbyboer, gekocht. Naast zijn werk als vertegenwoordiger in veevoer, is  Bert Veenstra intensief bezig met zijn veestapel die bestaat uit Belgische Blauwen. Een mooi vleesras, waarbij veel keizersneden voorkomen. Veel nachtwerk dus. Deze boer is de enige in deze serie Tolberter boeren die nog werkt. Met plezier!

 

Doede van Wijk (1922-2012) Hoofdstraat  97/1 Tolbert
Aanvankelijk was Doede van Wijk inseminator en reed op zijn motor langs de boerderijen, tas op de rug. Toen de boerderij Hoofdstraat 78 te koop kwam waagde hij de sprong en werd boer. Nogmaals werd er een stap gedaan, naar de overkant, waar de familie een modern Hosbyhuis bouwde, met schuur en veestalling. Naast het boerenbestaan had Doede van Wijk in de jaren ’60 en ‘70 een melkrit en was hij stalopnemer voor de veearts (ieder voorjaar werd de veestapel per boer geïnventariseerd).


 

Jan Hazenberg (1937) De Holm 16 Tolbert
Vanuit het Westerzand kwam familie Meindert Hazenberg in 1952 naar Tolbert. Het boerenwerk werd gedaan met zware Belgen, echte werkpaarden. In 1973 gingen Jan en zijn zuster Zwaantje een maatschap aan en zetten samen het melkveebedrijf voort. Jan hield ook schapen, zijn liefhebberij. In 1994 werd tot bedrijfsbeëindiging besloten. Jan zocht en vond  een nieuwe invulling van zijn leven:  schilderen. Vorig jaar was de expositie ‘De weidsheid van het Hoogeland’ in de CazemierBoerderij een succes. 

 

Tinus Walters (1940) Hendrik de Haanweg 5 Tolbert
Tinus Walters is als boer begonnen aan De Zandhoogte. In 1974 kocht hij de boerderij van Meindert van Wijk in het Noorden van Tolbert aan de Hendrik de Haanweg. Melkvee vormde zijn bestaan. Tinus had ook land aan ’t Kret. Daar voelde hij zich vrij: die ruimte, die weidse blik! In 2000 hield hij er mee op en vertrok naar Zevenhuizen, maar hij blijft een Tolberter. Wekelijks rijdt Tinus naar Tolbert voor de repetitieavond van het Shantykoor, waar hij lid van is.

 

 

Fokke Dijkstra (1946) Noorderweg 18 Tolbert
Fokke zijn vader was een van de Pettenboeren die zich in 1940 aan de Mensumaweg vestigden. Hij molk  toen 9 koeien. In 1964 werd het bedrijf verplaatst naar Noorderweg 18 en ging Fokke bij zijn vader werken, waarmee hij na verloop van tijd een maatschap vormde. Het veebedrijf groeide en  toen vader Bauke Dijkstra stopte, werd het door Fokke overgenomen. Twee van zijn zoons werden boer en zij hebben nu de zorg voor ruim 200 melkkoeien, die met drie melkrobots worden gemolken. Fokke Dijkstra  verricht nog hand- en spandiensten op dit supermoderne melkveebedrijf.


 

Jan Cazemier (1935-2014) De Holm 14 Tolbert
In 1966 nam Jan Cazemier het melkveebedrijf aan De Holm over van zijn vader. Tot dan werd al het boerenwerk met paarden gedaan. Hoewel vader Gerrit het er niet mee eens was, schafte Jan een tractor aan. Een blauwe Ford, gekocht bij Pebe Smidts.  Tien jaar later werd er een nieuwe veestalling gebouwd, met een Hollandse stal. Jan was boer in hart en nieren en deed letterlijk fluitend zijn werk.
Daar kwam in 1995 een einde aan wegens hartproblemen. Zoon Wiebe volgde op, maar ging een andere koers varen: Grondverzetbedrijf  Wiebe Cazemier.

bottom of page